Ecser Fruzsina
Óvodapedagógus

Végzettségeim:
2010 Váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola - Nemzetiségi szakirányú óvodapedagógus
2010 Váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola - Népi gyermekjáték- és néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató

2017-től „Így tedd rá!” foglalkozásvezető

2022.Ped. 2  sikeres minősítés

A néptánc gyermekkorom óta aktív része az életemnek.

A népi játék és néptánc nem csak a mozgás fejlesztése és az ismeretanyag átadása, komplex ismereteket közvetítenek. A párbeszédes játékokban a kommunikációs készség, beszédkészség fejlődik. A mozgásos játékok által a mozgáskoordináció, a feladatok által szabálytudat, önfegyelem és a csoportos viselkedési formák is kialakulnak.

A játékba ágyazott kooperáció során fejlődik együttműködő képességük.Gyarapodik a gyerekek szókincse, szövegértése. Fejlődik térbeli tájékozottságuk, számismeretük, mely segítséget nyújt a matematika főbb elemeinek megértéséhez.

Célom, hogy játékos formában, a hagyományos népi játékok segítségével kerüljön fejlesztésre a gyermekek mozgáskészsége, miközben fejlődik a játékkészség, a ritmika, a zenei hallás, és a szociális készségek is.

Az évek során olyan továbbképzéseken vettem és veszek részt, amelyek szakmai tudásomat, fejlődésemet gyarapítják.

06-30-9835-694
angyalkert.kecskemet@gmail.com
Személyes jártassági szintek
Anyanyelvi nevelés
Mozgásfejlesztés
Népi hagyomány ápolás
Táncpedagógia
Zenepedagógia
Angol nyelvi oktatás