Módszerünk

  • Egyénre szabott pedagógiai tervezés
  • Élmények, tapasztalatok és tevékenységek útján történő ismeretátadás, kompetenciafejlesztés
  • Mese- projekttervezés, amely a gyermek érzelmei felől közelít a mesén át a konkréttól az elvont felé
  • Folyamatos pozitív megerősítéssel, értékeléssel pozitív én- kép alakítása
  • Barátságok- kötődések preferálása, önmaguk, a másság és egymás elfogadásával