Módszerünk

A programunkban szereplő angol nyelvi nevelésnél alkalmazott módszernél abból indultunk ki, hogy a gyermekek számára a tanulás még nem tudatos, épp ezért egy idegennyelv megismerése és használata a kisgyermekkorban az anyanyelv elsajátításához hasonló. A gyermek eleinte csak megérti az elhangzottakat, a későbbiekben beépíti saját szókincsébe és felhasználja kommunikációjában. Így természetes életformaként szokja meg az új nyelv játékos formában történő elsajátítását. A hangsúly a kommunikáción van, mely során a mindennapi élethelyzetek szavait, kifejezéseit használjuk. A kötetlen társalgást játékkal, dalokkal, kreatív foglalkozásokkal és mozgással kapcsoljuk össze.

Nagyon fontos az angol nyelvtanár szerepe, hiszen a gyermek „rákényszerül” használni az elsajátított szókincset, illetve a többször hallott, jól rögzült kifejezéseket. A non-verbális eszközök (mimika, utánzás, hanghordozás stb.) használata segíti a megértést és fejleszti a beszédtechnikát. A megfelelő kiejtés rögzítése úgyszintén elengedhetetlen, hiszen automatikusan rögzül a pontos kiejtés, ami óriási segítség a gyermek későbbi már tudatos idegen nyelv tanulásánál. A gyermek és pedagógusok között egy egymásra utalt, kölcsönösen elfogadó és együttműködő szoros kapcsolat alakul ki, mindamellett a gyerekek egy többnyelvű környezetben szocializálódnak, amely már rövidtávon is megtanítja a gyermeket a nyitottabb gondolkodásra, az egymás iránti tiszteletre és megértésre, valamint más népek szokásainak megismerésére, tiszteletben tartására.

Mivel tudjuk, hogy minden gyermek más és más személyiséggel, kreativitással, tehetséggel rendelkezik (és/de így), egy individuum, óvodánkban az egyéni sajátosságokhoz, készségekhez és képességekhez igazított nevelés és fejlesztés folyik, ahol a cél a gyermek személyiségének kibontakoztatása egy őszinte és szeretetteljes környezetben. Célunk, hogy nevelésünk hatására a gyermekek önmagukhoz képest fejlődjenek, kreativitásuk szabadon kibontakozzon segítve őket abban, hogy határozott jellemű, segítőkész, nyitott emberekké váljanak.